петак, 08. јул 2011.

MAJA STRIPMart-April 2011.

ENERGIJA

Strip rađen na temu ENERGIJA. Januar 2011.

ČAROBNA TERAPIJA
Ovaj strip je dobio nagradu za najbolju ideju na 8. salonu stripa u Beogradu, u septembru 2010.