петак, 08. јул 2011.

MAJA STRIP



Mart-April 2011.

ENERGIJA





Strip rađen na temu ENERGIJA. Januar 2011.

ČAROBNA TERAPIJA




Ovaj strip je dobio nagradu za najbolju ideju na 8. salonu stripa u Beogradu, u septembru 2010.